Voor de producten: ventilatietechniek, Smart Home
Instructies voor herroeping SIEGENIA-AUBI KG 


Verbruikers hebben veertien dagen herroepingsrecht.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen dit contract te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de transporteur is, de goederen in bezit genomen hebt of heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (SIEGENIA-AUBI KG, Industriestraße 1-3, 57234 Wilnsdorf, Duitsland, shop@siegenia.com, tel.: +49 (0) 3931 1555) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief of e-mail) over uw besluit om dit contract te herroepen, informeren. U kunt daarvoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Ter garantie van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, dienen wij u alle betalingen, die wij van u ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten, die eruit voortvloeien dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering gekozen hebt), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag terug te betalen, waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt hebt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is; in geen enkel geval worden vanwege deze terugbetaling vergoedingen berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen weer terug ontvangen hebben of tot u hebt aangetoond dat u de goederen teruggezonden hebt, afhankelijk van wat het eerdere tijdstip is.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van dit contract informeert, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn is gegarandeerd, als u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten van de terugzending van de goederen is voor uw rekening. Bij goederen die vanwege hun toestand niet normaal met de post teruggezonden kunnen worden, bedragen deze 100 euro. U moet een eventueel waardeverlies van de goederen alleen vergoeden, als dit waardeverlies te wijten is aan een voor de controle van de toestand, eigenschappen en werkingswijze van de goederen niet noodzakelijke omgang ermee.

Het herroepingsrecht bestaat niet bij de volgende contracten:

 • Contracten voor de levering van goederen die niet vooraf vervaardigd zijn en voor de fabricage waarvan een individuele selectie of bestemming door de verbruiker doorslaggevend is of die eenduidig op de persoonlijke behoeften van de verbruiker zijn afgestemd.


  Model-herroepingsformulier

  (Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en voeg het aan de goederen toe.)

  Aan
  SIEGENIA-AUBI KG
  Industriestraße 1-3
  57234 Wilnsdorf
  Duitsland
  E-mail: shop@siegenia.com

  Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract over de aankoop van de volgende
  goederen (*)/het verstrekken van de volgende dienst (*):
  ________________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________________

  Order-, leveringsbewijs- of factuurnummer: ____________________________________

  Besteld op (*)/ontvangen op (*): ___.___.______

  Naam van de verbruiker(s): ____________________________________

  Adres van de verbruiker(s):
  ________________________________________________________________________________________


  _______________________________
  Adres van de verbruiker(s)
  (alleen bij mededeling op papier)

  Datum: ___.___.______

  (*) Wat niet van toepassing is doorstrepen.


  Voor de producten: reserveonderdelen voor beslagen
  Instructies voor herroeping SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service GmbH


  Verbruikers hebben veertien dagen herroepingsrecht.

  Herroepingsrecht

  U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen dit contract te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de transporteur is, de goederen in bezit genomen hebt of heeft.

  Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service GmbH, Im Gewerbepark 2, 66687 Wadern, Duitsland, shop@siegenia.com, tel.: 06503 917-440) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief of e-mail) over uw besluit om dit contract te herroepen, informeren. U kunt daarvoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.

  Ter garantie van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verzendt.

  Gevolgen van de herroeping

  Als u dit contract herroept, dienen wij u alle betalingen, die wij van u ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten, die eruit voortvloeien dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering gekozen hebt), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag terug te betalen, waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt hebt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is; in geen enkel geval worden vanwege deze terugbetaling vergoedingen berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen weer terug ontvangen hebben of tot u hebt aangetoond dat u de goederen teruggezonden hebt, afhankelijk van wat het eerdere tijdstip is.

  U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van dit contract informeert, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn is gegarandeerd, als u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten van de terugzending van de goederen is voor uw rekening. U moet een eventueel waardeverlies van de goederen alleen vergoeden, als dit waardeverlies te wijten is aan een voor de controle van de toestand, eigenschappen en werkingswijze van de goederen niet noodzakelijke omgang ermee.


  Model-herroepingsformulier

  (Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en voeg het aan de goederen toe.)

  Aan
  SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service GmbH
  Im Gewerbepark 2
  66687 Wadern
  Duitsland
  E-mail: shop@siegenia.com

  Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract over de aankoop van de volgende
  goederen (*)/het verstrekken van de volgende dienst (*):
  ________________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________________

  Order-, leveringsbewijs- of factuurnummer: ____________________________________

  Besteld op (*)/ontvangen op (*): ___.___.______

  Naam van de verbruiker(s): ____________________________________

  Adres van de verbruiker(s):
  ________________________________________________________________________________________


  _______________________________
  Adres van de verbruiker(s)
  (alleen bij mededeling op papier)

  Datum: ___.___.______

  (*) Wat niet van toepassing is doorstrepen.