Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor de online shop van SIEGENIA-AUBI KG. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons heel belangrijk. Op deze plaats willen wij u daarom over de gegevensbescherming in onze onderneming informeren.

SIEGENIA-AUBI KG neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij willen dat u weet, wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij deze gebruiken. Wij zijn als particulier bedrijf onderhevig aan de bepalingen van de Europese basisverordening gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, GDPR) c.q. van de federale wet bescherming persoonsgegevens (BDSG) en de Duitse telemediawet (TMG). Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen, die ervoor zorgen dat de voorschriften aangaande de gegevensbescherming zowel door ons alsook door externe dienstverleners in acht genomen worden.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht in internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van het recht op gegevensbescherming. Onderstaand stellen wij u in kennis van de soort, omvang en doeleinden van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. U kunt deze informatie op ieder willekeurig moment op onze website oproepen.

1. Algemene informatie

Door het gebruik van onze website verklaart u dat u akkoord gaat met de verzameling, de verwerking en het gebruik van gegevens conform onderstaande beschrijving. Onze website kan in principe zonder registratie bezocht worden.

Bij het bezoek aan onze website en bij iedere oproep van een bestand wordt door onze webserver c.q. de websiteprovider voor statistische doeleinden over deze procedures protocolinformatie verzameld en opgeslagen en deze als "server-logfiles" opgeslagen (bijv. datum en tijdstip van de toegang, URL van de verwijzende website, opgeroepen bestand, hoeveelheid verzonden gegevens, browsertype en -versie, besturingssysteem alsmede uw IP-adres). Deze gegevens worden voor statistische doeleinden en uitsluitend anoniem geanalyseerd en vervolgens gewist. Dit zijn geen persoonsgerelateerde gegevens. Persoonsgerelateerde gegevens, met name naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens worden voor statistische doeleinden en uitsluitend anoniem geanalyseerd en vervolgens gewist. Een doorgave aan derden vindt niet plaats. Een toewijzing van deze gegevens aan een bepaalde persoon of een koppeling van deze gegevens met andere gegevens is door ons niet mogelijk. De website-exploitant behoudt zich echter voor de server-logfiles naderhand te controleren, indien concrete aanwijzingen op een onrechtmatig gebruik wijzen.

2. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

persoon in de zin van de basisverordening gegevensbescherming, overige in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetten gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is SIEGENIA-AUBI KG. De contactgegevens staan in de colofon vermeld. De contactgegevens vindt u in de colofon vermeld.

3. Naam en adres van de toezichthouder voor gegevensbescherming

De externe toezichthouder voor gegevensbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke is:

VIA Consult GmbH & Co. KG
Mevrouw Dr. Hanni Koch
Kurfürst-Heinrich-Straße 10
57462 Olpe
Tel.: 02761/ 83668-0

Iedere betrokken persoon kan op ieder willekeurig moment bij alle vragen en suggesties over de gegevensbescherming rechtstreeks contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbecherming.

4. Persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens is informatie, die ervoor gebruikt kan worden om persoonlijke of zakelijke verhoudingen over u te weten te komen (bijv. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of e-mailadres). Informatie waarbij wij geen (of slechts met onevenredige inspanning behaalbare) verwijzing naar uw persoon kunnen creëren, bijv. door anonimisering van de informatie, zijn geen persoonsgerelateerde gegevens.

Persoonsgerelateerde gegevens, zoals bijv. uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden uitsluitend verzameld, als u ons deze zelf meedeelt. Daarbij verzamelen wij persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend in overeenstemmig met de ter zake geldende wettelijke bepalingen aangaande gegevensbescherming.

5. Bestelaanvraag

U hebt de mogelijkheid om via onze online shop een bestelaanvraag te genereren en te verzenden. Om via dit aanbod bestellingen te kunnen doen, moet iedere klant verplicht de volgende persoonsgerelateerde gegevens van zichzelf invoeren: aanhef, voornaam, achternaam, e-mail, adres, land alsmede een door u gekozen wachtwoord, waarmee wij een klantaccount voor u aanmaken. De verzameling, verwerking en het gebruik van de persoonsgerelateerde gegevens vindt hierbij plaats met als doel dat bij toekomstige bestellingen de persoonsgerelateerde gegevens niet opnieuw ingevoerd hoeven te worden.

Met uw registratie op onze website slaan wij bovendien uw IP-adres en de datum alsmede de tijd van uw registratie op. Dit dient in het geval van de vrijwaring van onze kant dat een derde uw gegevens misbruikt en zich met deze gegevens zonder dat u het weet op onze website registreert. Daarnaast hebben wij uw toestemming nodig voor de privacyverklaring.

Na de bestelprocedure ontvangt u een bevestigingsmail op het door u aangegeven e-mailadres.
Ten behoeve van de orderuitvoering geven wij de aan uw bestelling verbonden persoonsgerelateerde gegevens door aan de geselecteerde dealer.

Verdere gegevens worden onzerzijds niet verzameld. De zo verzamelde gegevens worden in onze interne database voor de bewerking van uw bestelprocedure opgeslagen.

6. Betaalwijzen

In onze webshop bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden aan:

  • Rekening
  • PayPal
  • Directe overschrijving
  • Creditcard
  • SEPA-incasso
  • iDEAL

Voor de verwerking heeft SIEGENIA op deze internetpagina componenten van Novalnet AG geïntegreerd. Novalnet AG is een full payment service provider, die o.a. de betalingsafwikkeling overneemt. Als de betrokken persoon tijdens de bestelprocedure in de online shop een betaalwijze selecteert, dan worden automatisch gegevens van de betrokken persoon aan Novalnet AG doorgegeven. Met de selectie van een betalingsoptie geeft de betrokken persoon op basis van art. 6 al. 1 lit. a AVG (toestemming) hierin, voor de afwikkeling van de betaling, toestemming tot de overdracht van persoonsgerelateerde gegevens. Bij de aan Novalnet doorgegeven persoonsgerelateerde gegevens gaat het normaal gesproken om voornaam, achternaam, adres, geslacht, e-mailadres, IP-adres en evt. geboortedatum, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer en om andere gegevens, die voor de afwikkeling van een betaling nodig zijn. Voor de afwikkeling van het koopcontract zijn ook die persoonsgerelateerde gegevens nodig, die in verband staan met de desbetreffende bestelling. Deze worden op basis van art. 6 al. 1 lit. b AVG (verwerking voor de uitvoering van een contract) verzameld. In het bijzonder kan het komen tot de wederzijdse uitwisseling van betalingsinformatie, zoals bankgegevens, kaartnummer, geldigheidsdatum en CVC-code, gegevens over goederen, diensten en prijzen. De overdracht van de gegevens heeft in het bijzonder de identiteitscontrole, de betalingsadministratie en de bedrogspreventie als doel. De voor de verwerking verantwoordelijke geeft in het bijzonder aan Novalnet AG persoonsgerelateerde gegevens door, als er sprake is van een gegrond belang voor de overdracht. De tussen Novalnet AG en de voor de verwerking verantwoordelijke uitgewisselde persoonsgerelateerde gegevens worden evt. door Novalnet AG aan kredietbureaus doorgegeven. Deze overdracht heeft als doel de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole. Novalnet AG geeft de persoonsgerelateerde gegevens ook door aan dienstverleners of onderaannemers, voor zoverre dit voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen noodzakelijk is of de gegevens verwerkt moeten worden. De betrokken persoon heeft de mogelijkheid de toestemming voor de omgang met persoonsgerelateerde gegevens op ieder willekeurig moment tegenover Novalnet AG te herroepen. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgerelateerde gegevens, die absoluut voor de betalingsafwikkeling (volgens contract) verwerkt, gebruikt of doorgegeven moeten worden.

Meer informatie over de betaling met NovalnetAG kunt u vinden in de AVG en de privacybepalingen van NovalnetAG op:www.novalnet.com/policies.

7. Gegevensoverdracht aan verzenddiensten

Ten behoeve van de contractuitvoering geven wij uw voornaam, achternaam en uw postadres aan de geselecteerde verzenddienst door, zodat deze de bestelling kan bezorgen.

8. Gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden, die het mogelijk maken om op het eindapparaat van de gebruiker specifieke, aan de gebruiker gerelateerde informatie op te slaan, terwijl hij de website gebruikt. Cookies maken het in het bijzonder mogelijk om gebruiksfrequentie en gebruikersaantal van de website vast te stellen, gedragingen van het websitegebruik te analyseren, maar ook ons aanbod klantvriendelijker vorm te geven. Cookies blijven ook na het einde van een browsersessie opgeslagen en kunnen bij het opnieuw bezoeken van de website weer opgeroepen worden.

De records bevatten geen persoonsgerelateerde informatie. Een samenvoeging met eventueel door u ter beschikking gestelde persoonsgerelateerde gegevens vindt niet plaats.

Cookies besparen u het meerdere malen invoeren van gegevens, maken voor u de overdracht van specifieke inhoud makkelijker en zijn nodig voor de aanmelding in het gesloten gedeelte. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, kunt u de acceptatie van cookies in uw browser weigeren. Hoe dat precies functioneert, kunt u lezen in de handleiding van uw browser-fabrikant. Wij willen u erop wijzen dat door de deactivering van cookies eventueel de functiemogelijkheden van ons aanbod beperkt worden.

9. Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar opgeslagen.

In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en daarnaast met het websitegebruik en de internetverbinding verbonden prestaties aan de exploitant van de website te melden.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van de cookies door een bijbehorende instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link (https://tools.google.com) verkrijgbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door te klikken op de volgende link. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst waarmee de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website voorkomen wordt:

Google Analytics deactiveren

Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com c.q. op www.google.com/policies. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “anonymizeIp“ uitgebreid is om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen.

10. Google lettertypes

Wij gebruiken Google Web Fonts van de firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States; hierna „Google“) op onze website.

Om onze inhoud browseroverkoepelend correct en grafisch mooi weer te geven, wordt bij het oproepen van onze website een verbinding met de Google-server in de V.S. opgebouwd.

Juridische basis is art. 6 al. 1 lit. f) AVG. Ons gegronde belang ligt in de optimalisering en de rendabele werking van onze website. Door de bij het oproepen van onze website tot stand gebrachte verbinding met Google kan Google vaststellen, vanaf welke website uw aanvraag verzonden is en aan welk IP-adres de weergave van de tekst moet worden overgedragen.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u ophttps://developers.google.com en in de privacyverklaring van Google op www.google.com/policies.

11. Opmerking over externe links

Deze website bevat koppelingen naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende exploitant. De aanbieder heeft bij de eerste verbinding met de externe links de externe inhoud gecontroleerd op het bestaan van mogelijke rechtsschendingen. Op dat moment waren er geen rechtsschendingen herkenbaar. Op de actuele en toekomstige vormgeving en de inhoud van de verbonden pagina's heeft de aanbieder geen enkele invloed. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder zich de achter de verwijzing of link liggende inhoud eigen maakt. Een continue controle van de externe links kan niet gevergd worden van de aanbieder, zonder concrete verwijzingen naar rechtsschendingen. Bij kennisname van rechtsschendingen worden dergelijke externe links echter onmiddellijk gewist.

12. Juridische basis van de verwerking

Indien wij voor bepaalde verwerkingsprocedures toestemmingen verkrijgen, zijn deze gebaseerd op art. 6 I lit. a DS-GVO. Als de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens om te voldoen aan een contract, bijv. voor een levering van goederen of voor precontractuele maatregelen bijv. bij aanvragen noodzakelijk is, berust de verwerking op art. 6 I lit. b DS-GVO. Als onze onderneming onderhevig is aan een juridische verplichting waardoor een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens noodzakelijk wordt, zoals bijvoorbeeld om te voldoen aan belastingplichten, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c DS-GVO. Indien een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens op geen enkele van bovenstaande juridische bases gebaseerd is, verwerken wij gegevens als waarborg van de rechtmatige belangen van onze onderneming (verbetering van de uitvoering van de zakelijke bezigheden). Wij letten er daarbij continu op dat geen beschermingswaardig belang van de betrokkene, dat prevaleert boven ons rechtmatig belang, dat in de weg staat.

13. Periode tijdens welke de persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen worden

De opslagduur van persoonsgerelateerde gegevens is gebaseerd op de wettelijke bewaartermijnen. Indien het doeleinde waarvoor de gegevens opgenomen zijn, komt te vervallen, worden de gegevens na afloop van deze termijn gewist.

14. Recht op informatie en herroeping, recht op bezwaar en recht op beperking van de verwerking, recht op correctie en op wissen.

U hebt op ieder willekeurig moment het recht om informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en het doeleinde van de opslag te ontvangen. Uw toestemming voor het opslaan of gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens kunt u op ieder willekeurig moment schriftelijk herroepen. U hebt naast de herroeping het recht erop om de correctie alsmede de beperking van de verwerkingen en het blokkeren of wissen van uw gegevens te eisen.

Neem hiervoor contact op met de toezichthouders voor gegevensbescherming.

U hebt het recht om voor reclamaties contact op te nemen met de betreffende toezichthoudende autoriteit.

15. Veiligheid

Wij maken gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw aan ons ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of de toegang van onbevoegde personen te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de stand van de techniek doorlopend verbeterd en aangepast.