SIEGENIA-AUBI KG aanvaardt, ondanks zurgvuldige controle op de inhoud, geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de exploitanten daarvan verantwoordelijk.

Verantwoordelijk voor de inhoud conform § 5 TMG (Duitse telemediawet)

SIEGENIA-AUBI KG
Industriestraße 1 - 3
Route: Siegener Straße 70
57234 Wilnsdorf

Gevolmachtigde vennoot: Wieland Frank (complementair)

Contact:
Tel.: +49 271 3931-0
Fax: +49 271 3931-1333
E-mail: info@siegenia.com

Registratie:
inschrijving in het handelsregister
Registergerecht: kantongerecht Siegen
Registernummer: HRA 3741

Btw-identificatienummer:
btw-ID-nr. DE 126 569 009

WEEE-registratienummers van de EAR:
SIEGENIA-AUBI KG: DE 97604302
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG: DE 30640754
Informatie voor de verwezenlijking van de kwantitatieve doelstellingen voor oude apparatuur conform §§ 10 al. 3, 22 al. 1 ElektroG vindt u op de pagina van het Bondsministerie van Milieu.

Verantwoordelijke voor de inhoud conform § 55 al. 2 RStV:
Katja Schreiber
Hoofd Marketing-Communicatie
SIEGENIA-AUBI KG
Industriestraße 1 - 3
57234 Wilnsdorf

Informatie over de online geschillenbeslechting:
De EU-commissie heeft een internetplatform voor de online-bijlegging van geschillen gecreëerd. Klanten kunnen het platform via de volgende externe link bereiken: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Wij willen erop wijzen dat wij noch bereid noch verplicht zijn, aan geschillenbijleggingsprocedures voor geschillencommissies deel te nemen.