Pomimo dokładnej kontroli treści umieszczonych na tej stronie SIEGENIA-AUBI KG nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zewnętrznych linkach. Za treści stron zewnętrznych odpowiadają wyłącznie ich administratorzy.

Odpowiedzialność za treść zgodnie z §5 TMG (niemiecka ustawa o mediach elektronicznych)

SIEGENIA-AUBI KG
Industriestraße 1 - 3
Podjazd: Siegener Straße 70
57234 Wilnsdorf 

Uprawniony akcjonariusz: Frank Wieland (komplementariusz)

Kontakt:
tel.: +49 271 3931-0
faks: +49 271 3931-333
E-Mail: info@siegenia.com

Wpis do rejestru:
Wpis do rejestru handlowego
Sąd rejestrowy: Amtsgericht Siegen
Rejestr Handlowy: HRA 3741

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP VAT UE DE 126 569 009

Numery rejestracyjne WEEE
SIEGENIA-AUBI KG: DE 97604302
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG: DE 30640754

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z §55 ust. 2 RStV (niemiecka ustawa dotycząca działalności nadawczej):
Katja Schreiber
Kierownik działu komunikacji marketingowej
SIEGENIA-AUBI KG
Industriestraße 1 - 3
57234 Wilnsdorf

Informacje dot. internetowego rozstrzygania sporów:
​​​​​​​Komisja Europejska stworzyła platformę do internetowego rozstrzygania sporów. Platforma jest dostępna dla klientów pod następującym linkiem zewnętrznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Zwracamy jednak uwagę, że nie mamy obowiązku i nie zgadzamy się na rozwiązywanie sporów pozasądowo.