Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje w sklepie internetowym Professional Shop prowadzonym przez SIEGENIA-AUBI KG. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Z tego względu w tym miejscu chcielibyśmy poinformować Państwa o ochronie danych w naszej firmie.

SIEGENIA-AUBI KG bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Chcemy, aby Państwo wiedzieli kiedy oraz jakie dane zapisujemy, jak również jak z nich korzystamy. Jako firma prywatna podlegamy przepisom unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), bądź przepisom niemieckiej ustawy o ochronie danych (BDSG) i ustawie o telemediach (TMG). Podjęliśmy zarówno techniczne i organizacyjne działania, aby zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zarówno przez nas, jak i przez zewnętrznych dostawców usług.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (na przykład podczas korzystania z poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w ramach przepisów prawa o ochronie danych osobowych. W dalszej części informujemy o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia danych osobowych oraz ich wykorzystywaniu. Mogą Państwo w dowolnym momencie uzyskać dostęp do tych informacji na naszej stronie internetowej.
 

1. Informacje ogólne

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych w sposób opisany poniżej. Naszą stronę internetową można odwiedzać bez konieczności rejestracji.
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej i przy każdym pobieraniu pliku, nasz serwer internetowy lub dostawca usług internetowych gromadzi i zapisuje dla celów statystycznych informacje na temat tych operacji i przechowuje je jako pliki „server log files” (np. datę i czas dostępu, adres URL strony odsyłającej, pobrany plik, ilość przesłanych danych, typ przeglądarki i jej wersję, system operacyjny oraz Państwa adres IP). Dane te są analizowane wyłącznie anonimowo w celach statystycznych, a następnie usuwane. Nie są to dane osobowe. Dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail gromadzone są na zasadzie dobrowolności. Dane te są analizowane wyłącznie anonimowo w celach statystycznych, a następnie usuwane. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim. Nie mamy możliwości przypisania tych danych konkretnej osobie lub powiązania ich z innymi danymi. Operator strony internetowej zastrzega sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia logów serwera, jeśli istnieć będą konkretne przesłanki wskazujące na użycie niezgodne z prawem.

 

2. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów w sprawie ochrony danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak również innych przepisów o charakterze ochrony danych, jest spółka SIEGENIA-AUBI KG. Dane kontaktowe znaleźć można w impressum. 

3. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych ze strony administratora danych jest:

VIA Consult GmbH & Co. KG
Pani Dr. Hanni Koch
Kurfürst-Heinrich-Straße 10
57462 Olpe
tel.: +49 2761/ 83668-0

Każda osoba, której dane dotyczą, może w dowolnej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych z wszelkimi pytaniami lub sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

4. Dane osobowe

Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystane w celu uzyskania wiedzy o Państwa osobistej lub faktycznej sytuacji (np. nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia oraz adres e-mail). Informacje, których nie możemy odnieść do Państwa osoby (lub wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku), np. w wyniku anonimizacji informacji, nie są danymi osobowymi.

Informacje o osobie, takie jak: Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail będą gromadzone tylko wtedy, gdy Państwo sami na je podacie. Takie dane osobowe gromadzimy wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 

5. Zapytanie ofertowe ​​​​

Za pośrednictwem naszego sklepu internetowego mogą Państwo wygenerować i wysłać zapytanie ofertowe. Aby móc składać zamówienia za pośrednictwem tej oferty, każdy klient musi obowiązkowo wprowadzić następujące dane osobowe: zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres e-mail, adres, kraj oraz wybrane przez klienta hasło, za pomocą którego zostanie stworzone dla klienta konto. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych pozwala uniknąć ponownego wprowadzania danych przy okazji kolejnych zamówień.

Wraz z rejestracją na naszej stronie internetowej zostanie zapisany również Państwa adres IP oraz data i godzina rejestracji. Jest to zabezpieczenie na wypadek wykorzystania Państwa danych, przez osobę trzecią, która rejestruje je na naszej stronie internetowej bez Państwa wiedzy. Ponadto muszą Państwo zaakceptować niniejszą politykę prywatności.

Po złożeniu zamówienia zostanie wysłany mail z potwierdzeniem na podany adres e-mail.

W celu realizacji umowy wybranym dostawcom zostaną przekazane przez nas dane osobowe związane z Państwa zamówieniem.

Pozostałe dane nie będą przez nas gromadzone. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane w naszej wewnętrznej bazie danych i służą jedynie do realizacji zamówienia.
 

6. Sposoby płatności

W naszym sklepie internetowym oferujemy następujące opcje płatności:

  • faktura
  • PayPal
  • przelew natychmiastowy
  • karta kredytowa
  • polecenie zapłaty SEPA

Niniejsza strona internetowa SIEGENIA jest zintegrowana z komponentami firmy Novalnet AG. Novalnet AG jest dostawcą usług płatniczych, realizującym m.in. obsługę automatycznych płatności. Jeśli podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Klient wybiera określony sposób płatności, jego dane osobowe są automatycznie przekazywane do Novalnet AG. Wybierając opcję płatności, Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych w celu realizacji płatności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Dane osobowe przekazywane do Novalnet to zazwyczaj: imię, nazwisko, adres, płeć, ew. data urodzenia, adres e-mail, adres IP, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego oraz inne dane niezbędne do realizacji płatności. Do realizacji umowy kupna-sprzedaży konieczne są także dane osobowe związane z danym zamówieniem. Dane te są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W szczególności może mieć miejsce wzajemna wymiana informacji płatniczych, takich jak nazwa banku, numer karty, data ważności, kod CVC, dane o towarach i usługach, ceny. Przekazywanie danych odbywa się przede wszystkim w celu weryfikacji tożsamości, administrowania płatnościami oraz zapobiegnia nadużyciom. Administrator będzie przekazywał dane osobowe do Novalnet AG w szczególności, gdy istnieje uzasadniony interes w ich przekazaniu. Dane osobowe wymieniane pomiędzy Novalnet AG a administratorem danych mogą być przekazywane przez Novalnet AG wywiadowniom gospodarczym w celu weryfikacji tożsamości oraz zdolności kredytowej. Novalnet AG przekazuje dane osobowe również dostawcom usług lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane te mają być przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, ma w każdej chwili możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do Novalnet AG. Odwołanie zgody nie dotyczy danych osobowych, których przetwarzanie, wykorzystywanie lub przekazanie jest niezbędne do (umownej) realizacji płatności.

Więcej informacji na temat płatności z Novalnet AG znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Handlowych i polityce prywatności Novalnet AG na stronie: www.novalnet.com/policies.
 

7. Przekazywanie danych dostawcom usług spedycyjnych

W celu realizacji zamówienia, Państwa imię, nazwisko oraz dane adresowe, zostaną przekazane wybranemu dostawcy usług spedycyjnych w celu dostarczenia zamówienia.
 

8. Używanie plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, które umożliwiają zapisywanie specyficznych informacji o użytkowniku na urządzeniu końcowym użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookie umożliwiają w szczególności ustalenie częstotliwości korzystania oraz liczby użytkowników stron, analizę zachowania w trakcie korzystania ze strony, ale także uczynienie naszej oferty bardziej przyjaznej dla klienta. Pliki cookie są przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki i mogą być wywoływane w przypadku ponownego odwiedzenia strony.

Zapisy nie zawierają żadnych danych osobowych. Nie dochodzi do ich łączenia z ewentualnie udostępnionymi nam danymi osobowymi.

Pliki cookie oszczędzają Państwu konieczność ponownego wprowadzania danych, ułatwiają przesyłanie określonych treści i są wymagane do logowania w zamkniętym obszarze. Jeśli chcecie Państwo uniemożliwić korzystanie z plików cookie, możecie odmówić ich zapisywaniu w swojej przeglądarce. O tym, jak to działa w szczegółach, możecie Państwo zapoznać się w instrukcji producenta swojej przeglądarki. Zwracamy uwagę, że wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

9. Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie”, tj. pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które umożliwiają dokonanie analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania ze strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Jeśli aktywowana zostanie anonimizacja IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google w imieniu operatora niniejszej strony internetowej, będzie korzystać z tych informacji w celu przeprowadzenia analizy korzystania przez Państwa z tej strony, sporządzania raportów dotyczących aktywności na niej oraz świadczenia dla jej operatora innych usług, związanych z korzystaniem ze strony internetowej i użytkowaniem Internetu.

Adres IP dostarczony w ramach Google Analytics z Państwa serwera nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możecie Państwo zapobiec instalowaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce oprogramowania. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Możecie Państwo również zapobiec gromadzeniu dla Google danych generowanych przez plik cookie dotyczących Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, ściągając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem (https://tools.google.com).

Możecie Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie wówczas zainstalowany plik typu Opt-Out, który uniemożliwi w przyszłości gromadzenie Państwa danych podczas odwiedzania niniejszej strony internetowej:

Wyłącz Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Consent Mode, trybu uzyskiwania zgody na stronach internetowych i w aplikacjach usługi analizy internetowej Google LLC. Administratorem danych użytkowników w UE/EOG jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Borrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Jak można przeczytać w naszej polityce prywatności, korzystamy z Google Analytics i Google Tag Manager, które umożliwiają nam śledzenie naszej strony internetowej. Używamy tych narzędzi w celu śledzenia aktywności użytkowników na stronie internetowej. Śledzenie ma miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę za pośrednictwem banera plików cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Dzięki trybowi uzyskiwania zgody Google, w przypadku nieudzielenia zgody na spersonalizowane śledzenie, ma miejsce niespersonalizowana i wolna od plików cookie analiza oparta na pingach. Przetwarzamy te dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Przetwarzane są następujące dane:

  • informacje dotyczące funkcji: znacznik czasu, agent użytkownika, adres URL odsyłacza

  • informacje zagregowane: wskazanie, czy bieżąca strona lub poprzednia strona w historii nawigacji użytkownika w witrynie zawiera informacje o kliknięciu reklamy w adresie URL (np. GCLID/DCLID), informacje logiczne o statusie zgody, numer losowy generowany przy każdym ładowaniu strony oraz informacje o platformie zarządzania zgodą używanej przez właściciela witryny (np. identyfikator dewelopera)

Więcej informacji na temat trybu uzyskiwania zgody można znaleźć tutaj:

https://support.google.com/analytics/answer/9976101

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych można znaleźć na stronie www.google.com lub www.google.com/policies. Zwracamy uwagę, że na tej stronie Google Analytics został rozszerzony o kod "anonymizeIp" w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).
 

10. Google Fonts

Na naszej stronie internetowej korzystamy z czcionek internetowych Google firmy Google Inc.(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone, zwane dalej „Google”).

W celu poprawnego i graficznie atrakcyjnego wyświetlania naszych treści w różnych przeglądarkach, połączenie z serwerem Google w Stanach Zjednoczonych zostaje nawiązane po wejściu na naszą stronę internetową.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja i ekonomiczna eksploatacja naszej obecności w Internecie. Poprzez połączenie z Google nawiązane podczas wywoływania naszej strony internetowej, Google może określić, z której strony internetowej zostało wysłane zapytanie i na jaki adres IP ma zostać przesłana reprezentacja czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com oraz w Polityce prywatności Google na stronie www.google.com/policies.
 

11. Uwaga na temat linków zewnętrznych

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne"). Te strony internetowe podlegają odpowiedzialności danego operatora. Przed pierwszym podaniem linków zewnętrznych dostawca sprawdził zawartość stron trzecich pod względem tego, czy istnieją jakiekolwiek przypadki naruszenia prawa. W danym momencie żadne przypadki naruszenia prawa nie były widoczne. Dostawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz treść połączonych stron. Podanie linków zewnętrznych nie oznacza, że dostawca uznaje za swoją treść znajdującą się pod podanym linkiem lub wskazaniem. Dostawca bez konkretnych informacji o naruszeniu prawa nie jest w stanie stale kontrolować linków zewnętrznych. W przypadku posiadania wiedzy o naruszeniu prawa, tego rodzaju linki zewnętrzne zostaną bezzwłocznie usunięte.
 

12. Podstawy prawne przetwarzania

Jeśli uzyskamy zgodę na przetwarzanie w określonych celach, wówczas podstawę ich przetwarzania stanowi art. 6 pkt. 1 lit. a) RODO. Jeśli przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizację umowy, np. w przypadku dostawy towarów lub konieczne jest w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. w przypadku żądań, wówczas podstawę przetwarzania stanowi art. 6 pkt.1 lit. b) RODO. Jeśli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. wypełnienia obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest art. 6 pkt. 1 lit. c) RODO. Jeśli przetwarzanie danych osobowych nie opiera się na żadnej z wyżej wymienionych podstaw prawnych, przetwarzamy dane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy (poprawa prowadzenia działalności). Zawsze upewniamy się, aby nie naruszało to uzasadnionego interesu osoby, której dane dotyczą, jeśli interes ten jest nadrzędnym w stosunku do naszego.
 

13. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych wynika z okresów przechowywania danych, przewidzianych przepisami prawa. Jeżeli cel, dla którego dane zostały zapisane wygasł, dane wraz z upływem tego okresu zostają usunięte.
 

14. Prawo do dostępu do danych i cofnięcia zgody, prawo do wniesienia skargi oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, sprostowania i usunięcia

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo uzyskania dostępu do przechowywanych przez nas danych i informacji o celu ich przechowywania. W dowolnym momencie możecie Państwo na piśmie cofnąć swoją zgodę na przechowywanie lub wykorzystywanie swoich danych osobowych. Oprócz prawa do cofnięcia zgody, możecie Państwo zażądać sprostowania danych, a także ograniczenia ich przetwarzania, zablokowania lub usunięcia.

W tym celu prosimy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.
 

15. Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych, przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane i dostosowywane zgodnie z aktualną wiedzą techniczną.